Færgen Møn

Generalforsamling for 2023 afholdes den 20. maj kl. 14.00 i Marinestuen.

 

Kontigent.

Bestyrelsen har besluttet, at kontigent opkrævninger fremover

udsendes med post. Vi har prøvet at udsende opkrævninger pr mail,

men mange reagerede ikke via mail.

Med venlig hilsen

kassereren