Færgen Møn

 

P5110056

Formand Karsten Sørensen byder velkommen til

generalforsamlingen 2016 og foreslår

Carl Ove Zakariassen som dirigent.

P5150034

Carl Ove modtager og takker for det enstemmige

valg, og går straks i gang med at lede

generalforsamlingen.

 

 P5150036

Formand Karsten Sørensen oplæser bestyrelsens

beretning, som vedtages med applaus.

Mødet blev afholdt i Marineforeningens hyggelige MARINESTUE.

 P5150037

Opmærksomme deltagere.

 P5110061

Mødet er slut, og dirigenten får et fast håndtryk

som tak for sin kompetente mødeledelse.

Referat fra Generalforsamlingen kan findes under fanen "Nyheder".